Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-21 13:56:41 Remonty bieżące i konserwacja nawierzchni dróg na terenie gminy Subkowy / Ogłoszenie o zamówieniu Emilia Recka Edycja artykułu
2018-02-21 13:16:37 Rejestr umów / Rejestr umów w Urzędzie Gminy w Subkowach Aleksandra Cymanowska Edycja artykułu
2018-02-21 13:02:21 Remonty bieżące i konserwacja nawierzchni dróg na terenie gminy Subkowy / Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Emilia Recka Publikacja artykułu
2018-02-21 09:39:41 Inne przetargi / Ogłoszenie o przetargu – drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Subkowy Daniel Kaczyński Edycja artykułu
2018-02-21 09:37:50 Inne przetargi / Ogłoszenie o przetargu – drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Subkowy Daniel Kaczyński Edycja artykułu
2018-02-21 09:35:03 Inne przetargi / Ogłoszenie o przetargu – drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Subkowy Daniel Kaczyński Edycja artykułu
2018-02-21 09:25:22 Remonty bieżące i konserwacja nawierzchni dróg na terenie gminy Subkowy / Ogłoszenie o zamówieniu Emilia Recka Publikacja artykułu
2018-02-21 08:26:03 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Subkowy / Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Emilia Recka Edycja artykułu
2018-02-21 08:24:57 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Subkowy / Zmiana siwz z dnia 21.02.2018 r. Emilia Recka Publikacja artykułu
2018-02-20 16:22:41 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Subkowy / Odpowiedzi na zadane pytania do siwz i zmiana siwz z dnia 20.02.2018 r. Emilia Recka Publikacja artykułu