Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-26 10:06:36 Pracownicy Urzędu Gminy / Lista pracowników Urzędu Gminy w Subkowach Regina Jankowska Archiwizacja artykułu
2017-07-26 09:54:13 Skarbnik Gminy / Informacje o Skarbniku Gminy Subkowy Regina Jankowska Edycja artykułu
2017-07-25 10:47:17 Rok 2017 / Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmmentu geodezyjnego wsi Wielgłowy, gmina Subkowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Adam Sobieraj Edycja artykułu
2017-07-24 11:00:34 Rok 2017 / Sprawozdania za II kwartał 2017 r. Aleksandra Rajska Publikacja artykułu
2017-07-24 10:57:51 Rok 2017 / Sprawozdania za II kwartał 2017 r. Aleksandra Rajska Edycja artykułu
2017-07-24 10:57:19 Rok 2017 / Sprawozdania za II kwartał 2017 r. Aleksandra Rajska Publikacja artykułu
2017-07-20 15:00:21 Remont i budowa dróg na terenie gminy Subkowy / Informacja z otwarcia ofert Regina Jankowska Publikacja artykułu