Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-24 12:43:54 Konkursy / informacja o wynikach postępowania konkursowego w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy Damian Ostrowski Publikacja artykułu
2018-05-23 14:13:57 Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Subkowy w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, na terenie gminy Subkowy (Partnerstwo Miasta Tczewa)” / Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Subkowy w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, na terenie gminy Subkowy (Partnerstwo Miasta Tczewa)” Daniel Kaczyński Przeniesiono
2018-05-23 13:50:30 Rok 2018 / Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Subkowy w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, na terenie gminy Subkowy (Partnerstwo Miasta Tczewa)” Daniel Kaczyński Publikacja artykułu
2018-05-22 16:03:04 Rok 2018 / Informacja Wójta Gminy Subkowy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie udzielonych w I półroczu 2018 r. dotacjach celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabaytków Regina Jankowska Publikacja artykułu
2018-05-22 13:37:14 Rejestr umów / Rejestr umów w Urzędzie Gminy w Subkowach Aleksandra Cymanowska Edycja artykułu
2018-05-22 12:11:07 Zasady ochrony danych osobowych / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Regina Jankowska Publikacja artykułu
2018-05-22 11:35:14 Rejestr umów / Rejestr umów w Urzędzie Gminy w Subkowach Aleksandra Cymanowska Edycja artykułu
2018-05-22 11:27:05 Rejestr umów / Rejestr umów w Urzędzie Gminy w Subkowach Aleksandra Cymanowska Edycja artykułu
2018-05-21 09:09:58 Inne / Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w gminie Subkowy Regina Jankowska Publikacja artykułu
2018-05-17 08:56:45 Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa dojazdu pożarowego - drogi leśnej nr 1, 4, 5 w leśnictwie Bukowiec" / "Przebudowa dojazdu pożarowego - drogi leśnej nr 1, 4, 5 w leśnictwie Bukowiec" Adam Sobieraj Edycja artykułu