Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-19 16:02:13 Rok 2017 / Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego obszar wsi Subkowy Daniel Kaczyński Publikacja artykułu
2017-09-19 14:44:38 Ochrona środowiska i ochrona przyrody / RK-12 Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Regina Jankowska Edycja artykułu
2017-09-19 14:30:14 Zagospodarowanie przestrzenne / RK-11 Udzielenie infromacji o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji Regina Jankowska Edycja artykułu
2017-09-19 10:36:13 Konsultacje społeczne / Konsultacje dla projektu Programu współpracy gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Regina Jankowska Publikacja artykułu
2017-09-19 10:26:50 Oświata / OS-1 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Regina Jankowska Edycja artykułu
2017-09-19 10:15:36 Oświata / OS-1 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Regina Jankowska Publikacja artykułu
2017-09-19 10:14:08 Oświata / Stypendium szkolne o charakterze socjalnym Regina Jankowska Edycja artykułu
2017-09-19 09:38:03 Remonty drogowe na terenie gminy Subkowy / Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Emilia Recka Edycja artykułu
2017-09-15 12:15:07 Zawiadomienia o terminach i porządku obrad / Zawiadomienie o posiedzeniu komisji budżetu i mienia komunalnego w dniu 21 września 2017 r. Dorota Bąk Publikacja artykułu
2017-09-15 09:54:35 Oświata / OS-1 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Regina Jankowska Archiwizacja artykułu