Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-21 08:03:50 Rok 2017 / Obwieszczenie Wójta Gminy Subkowy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Daniel Kaczyński Edycja artykułu
2017-11-21 08:02:27 Rok 2017 / Obwieszczenie Wójta Gminy Subkowy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Daniel Kaczyński Publikacja artykułu
2017-11-21 07:57:12 Rok 2017 / Obwieszczenie Wójta Gminy Subkowy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Daniel Kaczyński Publikacja artykułu
2017-11-20 11:16:46 Rejestr umów / Rejestr umów w Urzędzie Gminy w Subkowach Aleksandra Cymanowska Edycja artykułu
2017-11-17 11:42:26 Materiały na sesje Rady Gminy / Projekt uchwały na XXXIII Sesję Rady Gminy Subkowy w dniu 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Małej Słońcy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Małej Słońcy Dorota Bąk Publikacja artykułu
2017-11-17 11:35:39 Materiały na sesje Rady Gminy / Projekt uchwały na XXXIII Sesję Rady Gminy Subkowy w dniu 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Subkowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Leonida Teligi w Subkowach Dorota Bąk Publikacja artykułu
2017-11-17 11:34:02 Materiały na sesje Rady Gminy / Projekt uchwały na XXXIII Sesję Rady Gminy Subkowy w dniu 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Narkowy Dorota Bąk Publikacja artykułu
2017-11-17 11:32:49 Materiały na sesje Rady Gminy / Projekt uchwały na XXXIII Sesję Rady Gminy Subkowy w dniu 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dorota Bąk Publikacja artykułu
2017-11-17 11:30:33 Materiały na sesje Rady Gminy / Projekt uchwały na XXXIII Sesję Rady Gminy Subkowy w dniu 23 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy gminy Subkowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok Dorota Bąk Publikacja artykułu
2017-11-17 11:29:18 Materiały na sesje Rady Gminy / Projekt uchwały na XXXIII Sesję Rady Gminy Subkowy w dniu 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności Dorota Bąk Publikacja artykułu