Zasady korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej 

 

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy Subkowy - www.epuap.gov.pl

 

Link do - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 litego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zagadnienia publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn.. zm.) informujemy, że Urząd Gminy w Subkowach uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Ma ona na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza funkcjonuje w ramach platformy ePUAP.

 

Aby złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie www.epuap.gov.pl (konto jest bezpłatne) oraz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, którym będzie podpisany wniosek.

 

 

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do sekretariatu Urzędu mieszczącego się w pokoju nr 18 (I piętro) przy ul. Józefa Wybickiego 19a w Subkowach na następujących nośnikach danych:
a) Dyskietka 1,44 MB
b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c) Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie  XAdES-BES .
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) XLS
c) TXT
d) GIF, TIF, BMP, JPG
e) PDF
f) ZIP, RAR
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpa

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI POCHODZĄCYMI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SUBKOWY

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1413
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Subkowy
Osoba wprowadzająca informację : Regina Jankowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Murzydło
Czas wytworzenia: 2008-06-23 22:10:00
Czas publikacji: 2016-10-18 11:17:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak