Informacje o Skarbniku Gminy Subkowy 

 

 

Imię i nazwisko : Anna Mokwa

 

tel. +48 058 5368 501 wew. 39

e-mail : skarbnik@subkowy.pl

Wykształcenie : wyższe

Przyjmowanie interesantów : w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu - pokój nr 17 - I piętro.

Kompetencje :

Skarbnik Gminy jest głównym księgowym gminy, a w szczególności wykonuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości urzędu,

2) dokonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) prowadzenia wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, w szczególności w formie kontrasygnaty,

4) opracowania projektu materiałów do budżetu,

5) zapewnienia włąściwej realizacji budżetu oraz płynności finansowej,

6) prowadzenia analiz i opracowania informacji dotyczących budżetu,

7) prowadzenia bieżącej kontroli finansowej urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych.

 

 


Liczba odwiedzin : 1420
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Subkowy
Osoba wprowadzająca informację : Regina Jankowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Regina Jankowska
Czas wytworzenia: 2008-04-07 07:37:00
Czas publikacji: 2017-07-26 09:54:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak