Informacja 

 

  

Uprzejmie informujemy, że osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Subkowy mogą skorzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się.

Obsługa takich osób odbywa się poprzez :

  • faks: 58-5368-501,521,529,530,

  • świadczenie usług tłumacza języka migowego.

Aby korzystać ze świadczenia usług tłumacza migowego należy dokonać zgłoszenia na załączonym formularzu, co najmniej na trzy dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenie można:

  • przesłać na adres: Urząd Gminy Subkowy, 83-120 Subkowy, ul. Wybickiego 19a lub złożyć w sekretariacie Urzędu – I piętro pokój nr 18,

  • przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@subkowy.pl lub faksem na nr 58-5368-501,521,529,530.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) usługa ta jest bezpłatna dla osób uprawnionych tj. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Wójt Gminy Subkowy zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając inny możliwy termin lub wskazując inna formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.

Zgłoszenie  (65 KB)

 


Liczba odwiedzin : 822
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Subkowy
Osoba wprowadzająca informację : Regina Jankowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Murzydło
Czas wytworzenia: 2012-04-13 13:34:15
Czas publikacji: 2012-04-13 13:34:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak