Rejestr umów w Urzędzie Gminy w Subkowach 

 

 

 

 

 

Numer (RU.nr kolejny.rok)

Numer  umowy

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę (nazwa i numer KRS/NIP/REGON),

Wartość brutto umowy

Termin realizacji/obowiązywania umowy

Komórka organizacyjna odpowiadająca za realizację umowy

Klasyfikacja budżetowa wydatku/dochodu

Data i numer aneksu do umowy

Uwagi

RU.31.2017

RK.F.272.1.2017

 03.04.2017r.

 Roboty związane z przeprowadzeniem remontów bieżących i  konserwacji nawierzchni dróg na terenie gminy Subkowy

 P.H.U. "GLADPOL" Stanisław Gładysz

ul. 30-go Stycznia 47  83-110  Tczew

NIP 5931954477

REGON 220334430

 za wyrównanie nawierzchni dróg kruszywem naturalnym 105,00 złotych brutto za 1 tonę rozłożonego kruszywa ; 19,50 złotych brutto za 100 m2 profilowania drogi

do 31 grudnia 2017r.

 Referat komunalny

 600/60016/4270

 

 

 RU.32.2017  RK.F.272.2.2017  03.04.2017r.  Roboty związane z przeprowadzeniem remontów bieżących i konserwacji nawierzchni dróg na terenie gminy Subkowy - uzupełnienie ubytków asfaltowych w jezdniach.

 DROG-BUD S.C. Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski

ul. Piaskowa3

83-110 Tczew

NIP 5931046260

 Przeprowadzenie remontów biżących i konserwacji nawierzchni dróg na terenie gminy Subkowy dotyczące uzupełnienia ubytków asfaltowych w jezdniach. do 31 grudnia 2017r.  Referat komunalny  600/60016/4270    
 RU.34.2017  3/RK.R/2017  03.04.2017r.  Najem miejsc postojowych dla pojazdów do przewozu osób i pomieszczenia socjalnego

 ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp.zo.o.

ul.Dąbrowskiego 8/24 87-100 Toruń

NIP 5272185559

REGON 013271157

KRS 0000021693

 615,00 złotych  do 30 czerwca 2017r.

 Referat

komunalny

 700/70005/0750    
RU.35.2017 RKG 1/2017 06.042017r. Roczny przegląd placów zabaw na terenie  Gminy Subkowy

Zakład Produkcyjno-Handlowy TOMERT

Demlin- Nowe Gołębiewko 83-209 Godziszewo

NIP 592-000-50-56

Regon 002868725

2.240,00 złotych do  30.04.2017r.

Referat

komunalny

926/92605/4300    
RU.38.2017 ZP.272.3.2017 11.05.2017r. Projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi 216038G

Biuro Projektowe KRK

ul. Obrońców Westerplatte 24

83-110 Tczew

NIP 593-114-21-82

Regon 193008977

8.200,00 złotych do 08.09.2017r

Referat

komunalny

010/01042/6050

 Aneks nr 1 z dnia

21.11.2017r

 
RU.37.2017 RK.K.4.2017 08.05.2017r. Projekt budowlany sieci wodociągowej łączącej wodociągi grupowe Wielgłowy i Waćmierz

Jan Minasiewicz

Gdańsk

8.800,00 złotych do 30.09.2017r

Referat

komunalny

010/01010/6050    
RU.40.2017 POROZUMIENIE 09.05.2017r. W sprawie ponoszenia  kosztów wynagrodzenia kierowcy i eksploatacji pojazdu Mercedes 516.

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej

w Subkowach

rozliczenie co m-czne w/g poniesionych kosztów eksploatacyjnych czas nieokreślony

Referat

komunalny

801/80113/0970    
RU.41.2017 Umowa dzierżawy gruntów rolnych 15.05.2017r. Dzierżawa działki nr 125 o pow. 0,0400 ha

Sławomir Ćwikliński

Brzuśce

 

30,00 złotych

do dnia 15 sierpnia

2017r.

Referat

komunalny

700/70005/0750    
RU.42.2017 RK.F.272.4.2017 19.05.2017r. Roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w gminie Subkowy- sieć wodociągowa w Waćmierzu ul. Polna

Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki

ul. Starowiejska 1

83-420 Liniewo

NIP 591-100-60-56

Regon 191386304

69.415,17 złotych

do dnia 18.06.2017r

Referat

komunalny

010/01010/6050    
RU.43.2017 RK.F.272.5.2017 19.05.2017r. Roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w gminie Subkowy -sieć wodociągowa z przyłączami do nieruchomości w Subkowach położonych w działkach 111/4 i 111/5

Zakład Instalacji

Sanitarnych i C.O. Jan Miętki

ul. Starowiejska 1

83-420 Liniewo

NIP 591-100-60-56

Regon 191386304

44.613,26 złotych

do dnia 18.06.2017r

Referat

komunalny

010/01010/6050    
RU.44.2017 RK.K.5.2017 18.05.2017r. Wykonanie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy

Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne DOM Sp.zo.o.

ul. Kościuszki 34G

83-200 Starogard Gdański

NIP 592-020-06-51

KRS 0000117423

5.000,00 złotych

do dnia 30.12.2017r

Referat

komunalny

710/71004/4300    
RU.45.2017 RK.ZP.1/17 25,05.2017r. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania dla działki położonej we wsi Waćmierz

INNOVA Jarosław Osiadacz 51-109 Wrocław

ul. Na Polance 12D/5

NIP 755-105-75-77

Regon 020491264

4.920,00 złotych

do dnia 31.12.2017r

Referat komunalny

710/71004/4300    
RU.46.2017 RK.ZP.2/17 25.05.2017r. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla fragmentu wsi Mała Słońca

INNOVA Jarosław Osiadacz

51-109 Wrocław

ul. Na Polance 12D/5

NIP 755-105-75-77

Regon 020491264

8.610,00 złotych

do dnia 31.12.2017r

Referat

komunalny

710/71004/4300    
RU.47.2017 RK.ZP.3/17 25.05.2017r. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzuśce

INNOVA Jarosław Osiadacz

51-109 Wrocław

ul. Na Polance 12D/5

NIP 755-105-75-77

Regon 020491264

6.150,00 złotych

do dnia 31.12.2017r

 

Referat

komunalny

710/71004/4300    
RU.48.2017 RKG 3/2017 23.05.2017r. Dotacja - na wykonanie konserwacji gruntowej i bieżącej urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Subkowy.

Gminna Spółka Wodna WISŁA w Subkowach

ul. Józefa Wybickiego 19A

83-120 Subkowy

NIP 593-10-91-036

Regon 190472852

30.000,00 złotych

do dnia 30.09.2017r

Referat komunalny

010/01009/2830    
RU.49.2017 RK.F.272.6.2017 26.05.2017r. Wykonanie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych  w gminie Subkowy- sieć kanalizacyji sanitarnej w części ul. Leśnej w Radostowie.

Firma ARS Arkadiusz Stubba

ul. Świerkowa 7

Kolnik

83-032 Pszczółki

NIP 593-102-30-98

Regon 190839896

158.000,00 złotych

do dnia 24.06.2017r

Referat

komunalny

010/01010/6050    
RU.50.2017 RK.F.272.7.2017 26.05.2017r. Wykonanie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w gminie Subkowy dotyczącą sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego w Subkowach w działce nr 434/11.

Firma ARS Arkadiusz Stubba

ul. Świerkowa 7

Kolnik

83-032 Pszczółki

NIP 593-102-30-98

Regon 190839896

28.000,00 złotych
do dnia 24.06.2017r

Referat

komunalny

010/01010/6050    
RU.51.2017 RK.K.5.2017 25.05.2017r. Inspektor nadzoru przy realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych

Ryszard Bohatyrko

80-766 Gdańsk

6.060,00 złotych
do dnia 30.08.2017r
Referat
komunalny
010/01010/6050
   
RU.52.2017 RK.I.2600.8.2017 02.06.2017r.

Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego

budowy drogi ul. Gen.H.Dąbrowskiego w m. Narkowy

Biuro Projektowe KrK 83-110 Tczew

ul. Obrońców Westerplatte 24

9.500,00 złotych do dnia 02.09.2017r

Referat

 komunalny

600/60016/6050

 Aneks Nr 1

z dnia 28.09.2017r

 
RU.53.2017 SP.032.317.2017 30.05.2017r. Umowa dotacji -pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na porzeby Szpitali Tczewskich S.A.

Powiat Tczewki

NIP 593-21-40-707

do 7.500,00 zł.
do 15.01.2018r. Obsługa Rady Gminy 851/85111/6300    
RU.54.2017 RKG.4/2017 06,06,2017r. Niwelacja terenów placów zabaw na terenie gminy Subkowy

Spółdzienia Kółek Rolniczych w Subkowach ul. Wodna 2

83-120 Subkowy

NIP 593-010-47-88

REGON 000459313

2.500,00 złotych do 30.06.2018r. Referat komunalny 926/92605/4300    
RU.55.2017 UM14/Doo4236014/000008411 22.05.2017r. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

P4 Sp.zo.o.

Warszawa 02-677

ul. Taśmowa 7

od 1 m-ca 49,19zł. do 19.07.2019r.

Inspektor

ds.kancelaryjnych i promocji

750/75023/4360    
RU.56.2017 Umowa nr 25/2017/NPRC z 02.06.2017r.

Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3

" Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Wojewoda Pomorski

12.000,00 zł.
do 31.12.2017r.

Podinspektor

ds. oświaty, kultury i sportu

801/80101/2010

801/80110/2010

   
RU.57.2017 Umowa Nr I 1/2017 05.06.2017

Kosztorysy inwestorskie na:

1) remont nawierzchni ul. Polnej w Radostowie

2) utwardzenie nawierzchni tłuczniem dz. nr 128 w m. Gorzędziej

3)wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zduńskiej w m. Waćmierz

4) remont chodnika w ul. Głównej w Wielkiej Słońcy

Biuro projektowe KrK  83-110 Tczew

ul. Obrońców Westerplatte 24

NIP 593-114-21-82

REGON 193008977

984,00 zł. do 19 czerwca 2017r.

Referat

komunalny

600/60016/6050

600/60016/4300

   
RU.58.2017 Umowa nr RK.K.6.2017 06.06.2017r.

Przeprowadzenie remontów odcinkowych drogi gminnej w Subkowach stawowiącą ul. Boczną

P.H.U. GLADPOL

Stanisław Gładysz

ul. 30-go Stycznia 47

83-110 Tczew

NIP 5931954477

REGON 220334430

11.900,00 zł.
do 09.06.2017r

Referat

komunalny

-

   
RU 60.2017 Umowa nr RK.K.7.2017 14.06.2017r

Wykonanie prac  pielęgnacyjnych nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej położonego w miejscowości  Subkowy.

ZUK WEMA Sp.zo.o.

ul. Tczewska 31 Kolnik

83--032 Pszczółki

NIP 604 00 88 464

Regon 220547981

7.500,00 zł. do 24.06.2017r

Referat

komunalny

926/92605/4300

   
RU.61.2017 Porozumienie 24.05.2017

Wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na:
kompleksową dostawę energii elektrycznej,
dostawę oleju opałowego

Gmina Miasta Gdańsk
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12
NIP 583-00-11-969
- Zawarcie umowy od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

Referat

komunalny

-

   
RU.62.2017 Porozumienie 26.06.2017

Przekazanie środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk
NIP 583-001-00-88
REGON 191236094
4.000,- zł. do 15 grudnia 2017r.

Referat
komunalny

754/75404/6170

   
RU.63.2017 RK.K.8/2017 07.07.2017r

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Biuro Projektowe KRK
il. Obrońców Westerplatte 24
83-110 Tczew
5.000,-zł. do 14 lipca 2017r

Referat komunalny

600/60016/6050

   
RU.64.2017 RK.Ś.1.2017 07.07.2017r.

Demontaż,zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowych

ECO-POL Sp.zo.o
ul. Dworcowa 9
86-120 Pruszcz
NIP 879-22-89-775
Regon871560760
KRS 0000027504
31.837,65 zł. do 13.10.2017r.

Referat
komunalny

900/90095/4300

 11.10.2017r  zmiana terminu wyk. umowy do dnia 03.11.2017r
RU.65.2017 Porozumienie 04.07.2017r.

W sprawie przeprowadzenia przetargu na dowóz dzieci do szkół

Zespół Szkół w Subkowach
ul. zamkowa 2
83-120 Subkowy
NIP 5932174178
Regon 192947058
- do 31.07.2017r.

Referat komunalny

-

   
RU.66.2017 Umowa zlecenia
RKG.1.2017
04.07.2017r

pielęgnacja terenów zieleni

Karol Koliński 600,00 zł.  od 04.07.2017r.
do 12.07.2017r.

Referat  komunalny

900/90004/4170    
RU.67.2017 Umowa zlecenia
OK.1.2017
12.07.2017r.

Udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Kroll Barbara 120,00zł. 12.07.2017r

Podinspektor ds.
organizacyjnych i kadr

801/80195/4170    
RU.68.2017 Umowa zlecenia
OK.4.2017
12.07.2017.r

Udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Kroll Barbara 120,00zł. 12.07.2017r.

Podinspektor ds.
organizacyjnych i kadr

801/80195/4170    
RU.69.2017 Umowa Nr 69.2017 14.07.2017r.

Usługa zniszczenia i odbioru dokumentacji archiwalnej

DOKUMENTA
Leonard Chudoba
81-339 Gdynia
ul.Polska 7
NIP 5861158981
REGON 191929029
738,00zł. do 31.07.2017r.

Inspektor ds. płac

750/75023/4300    
RU.71.2017 Umowa zlecenia
OK.3.2017
12.07.2017r.

Udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Kamińska Barbara 120,00zł. 12.07.2017r.

Podinspektor ds.
organizacyjnych i kadr

801/80195/4170    
RU.70.2017 Umowa zlecenia
OK.2.2017
12.07.2017r.

Udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego

Czerniewska Danuta 120,00 zł. 12.07.2017r.

Podinspektor ds.
organizacyjnych i kadr

801/80195/4170    
 RU.72.2017  Umowa  01.08.2017r  O współpracy w zakresie obsługi i rozliczenia transakcji opłaconych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS
 FIRST DATA POLSKA S.A
Al. Jerozolimskie92
00-807 Warszawa
KRS 0000061293
NIP 526-02-10-429
 -  do 31.03.2020r.
 obsł. informatyczna
 -    
RU.73.2017 Umowa Nr 5/2017 13.07.2017r. Wykonanie zakupu i montażu urządzeń siłowni na rurze na placach rekreacyjnych w gminie Subkowy Fit Park Sp.zo.o. 87-100 Toruń
ul. Powstańców Wielkopolskich 74
NIP 9562310727
REGON 361006388
KRS 0000548289
13.038 zł. do 14.08.2017r. Referat komunalny 926/92605/6050    
RU.74.2017 Umowa nr ZP.272.8.2017 10.08.2017 Usługa przewozu dzieci z terenu Gminy Subkowy do szkół ARRIVA BUS TRANSPORT Polska sp.zo.o.
ul. Dąbrowskiego 8/24
87-100 Toruń o/Tczew
299376,00zł. od. 01.09.2016 do 30.06.2018r Referat komunalny 801/80113/4300   podłączono umowę powirzenia przetwarzania danych osobowych
RU.75.2017 Umowa nr ZP.272.9.2017 14.08.2017r. Usługa przewozu dzieci z terenu Gminy Subkowy do oddziałów przedszkolnych PHU Sarkowicz
L.Sarkowicz ul. Akacjowa 6 83-120 Subkowy
48.996,50zł. od 01.09.2017r
do 30.06.2018r
Referat komunalny 801/80113/4300   podłączono umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
RU.76.2017 Umowa nr RKG.6/2017 09.08.2017r. Zakup i montaż rynien na budynku świetlicy wiejskiej w Brzuścach Usługi Budowlane-Naprawa Sprzętu
Józef Szramka
Wielgłowy
ul. Pelplińska 9
83-120 Subkowy
NIP 5932106998
Regon 191925712
900,- zł. do 17.08.2017r Referat komunalny 921/92105/4300    
RU.77.2017 Umowa Użyczenia 18.08.2017 Użyczenie zestawu VIOFOR JPS SYSTEM Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej HIPOKRATES - do 30.06.2030r. Referat komunalny -    
RU.78.2017 Umowa ZP.272.10.2017 24.08.2017 Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2810G na dz.nr 128 w miejscowości Gorzędziej Spółdzienia Kółek Rolniczych ul.Wodna 2
83-120 Subkowy
NIP 5930104788
Regon 000459313
20.500,-zł. 23.09.2017r. Referat komunalny 600/60016/6050    
RU.79.2017 Umowa ZP.272.11.2017 21.08.2017r. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zduńskiej w miejscowości Waćmierz Transport, Usługi, Handel Tadeusz Decka oś. Kwiatowe 4 83-132 Morzeszczyn NIP5931538709
REGON 191248915
29.673,75,- zł. 21.09.2017r. Referat komunalny 600/60016/6050    
RU.82.2017 Umowa
OS.4464.43.2017
29.08.2017r. Umowa w zakresie zapewnienia dowożenia  i opieki nad uczniem
Anna Pustkowska
Wielgłowy

zwrot kosztu przejazdu (zwrot na podstawie przedstawionych biletów) do 22.06.2018r. Podinspektor ds. oświaty kultury i sportu 801/80113/3030    
RU.83.2017 Umowa  OS.4464.45.2017 29.08.2017r. Umowa w zakresie zapewnienia dowożenia i opieki nad uczniem
Aleksandra Kmieć
Brzuśce

dzienny zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna = 20,00 zł. do 22.06.2018r. Podinspektor ds. oświaty kultury i sportu 801/80113/3030    
RU.81.2017 Umowa OS.4464.38.2017 29.08.2017r. Umowa w zakresie zapewnienia dowożenia i opieki nad uczniem
Teresa Koss
 Subkowy

dzienny zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna wynosi 20,00 zł. do 22.06.2018r. Podinspektor ds. oswiaty kultury i sportu 801/80113/3030    
RU.84.2017 Umowa 01.08.2017r. Umowa o korzystanie z Usługi Paybynet Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. - czas nieokreślony Informatyk Urzędu Gminy -    
RU.85.2017 Umowa o dzieło Nr RK.K.9.2017 31.08.2017r. Wykonanie projektu sieci wodociągowej wraz z pompownią wody, który zostanie włączony do opracowania projektowego dotyczącego projektu budowlanego łączącego wodociągi Wielgłowy i Waćmierz
Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk

           4.100,-zł. do 30 października 2017r Referat komunalny 010/01010/6050    
RU.86.2017 Umowa o dzieło Nr RK.K.10.2017 31.08.2017r. Projekt budowy sieci wodociągowej w obszarze nowej zabudowy mieszkaniowej w Wielgłowach Jan Minasiewicz
80-337 Gdańsk

        12.400,-zł. do 15 grudnia 2017r Referat komunalny 010/01010/6050    
RU.87.2017 Umowa RKG 7/2017 07,09.2017r Dotacja na remont remizy w Brzuścach OSP Brzuśce   2.500,- zł. do 30.11.2017r Referat komunalny 754/75412/4270    
RU.88.2017 Umowa RKG 8/2017 07.09.2017r. Dotacja  na remont remizy w Subkowach OSP Subkowy  4.000,- zł. do 30.11.2017r. Referat komunalny 754/75412/4270    
RU.89.2017 WFOŚ/D/III-35/153/2017/AZBEST-2017 31.08.2017r Usuwanie wyrobów zawierających azbest/dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Gdańsku
 21.960,- zł. do 03.11.2017r. Referat komunalny -  03.10.2017r  zmana terminu rozliczenia zadania do 13.11.2017r
RU.90.2017 4/RK.R/2017 01.09.2017r Najem miejsc postojowych Arriva Bus Transport Polska Sp.zo.o.
ul. Dąbrowskiego 8/24
87-100 Toruń
NIP 5931004391
REGON 000545107
500,- zł. m-cznie do 30.06.2018r, Referat komunalny -    

RU.91.2017 RK.K.11.2017 15.09.2017r Roboty budowlane związane z montażem oświetlenia terenu boiska piłkarskiego w Radostowie Elektro Gogi Usługi Elektryczno Budowlane Narkowy
ul. Tczewska 7
83-120 Subkowy
12.000,-zł. do 31.10.2017r. Referat komunalny 926/92605/6050    
RU.92.2017 EOŚ-1020/2017 01.09.2017r Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Subkowy

ENERGA Oświetlenie Sp.zo.o.

81-855 Sopot

ul. Rzemieślnicza 17/19

KRS 0000109164

NIP 5851232055

- do 01.04.2018r Referat komunalny -    
RU.93.2017 RK.K.12.2017 18.19.2017r wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej łączącej m. Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach

Jan Minasiewicz

80-337 Gdańsk

600,- zł. do 30 września 2017r Referat Komunalny 010/01010/6050    
RU.94.2017 1/2017/KPR 02.10.2017r. wykonanie statuetki na Sympozjum Kulinarne " O jeściu na Kociewiu"

Bernard Ossowski

Wirty

234,- zł. 03.10.2017r Inspektor d/s promocji 700/70075/4170    
RU.95.2017 29G/WBG-OGR/2017 12.07.2017r. Umowa udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Woj. Pomorskie

Woj. Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27

NIP 583-316-37-86

do kwoty 90.000,- do 15.11.2017r referat komunalny -

 1/2017

z dnia 13.11.2017r

 przedłużenie terminu wykonania zadania do 10 grudnia 2017r
RU.96.2017 Umowa Partnerska 27.01.2017r. w sprawie ustalenia i zasad współpracy w ramach realizacji projektu "Energia z OZE w Gminie Gniew i Gminie Subkowy"

Gmina Gniew

Plac Grunwaldzki1

83-140 Gniew

NIP 5931005516

Regon 191675296

do kwoty

1113093,50

2018r referat komunalny  

20.09.2017

aneks nr 1

przygotowawczo pod projekt unijny
RU.98.2017 RU.98.2017 12.10.2017r. Umowa o udzielenie pomocy finansowej Gminie Brusy

Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1

89-632 Brusy

NIP 5551921230

Regon 092351251

10.000,- zł.

do 15.stycznia 2018r referat finansowy 600/60016/2710

-

 dotacja celowa
RU.99.2017 ZP.272.12.2017 18.10.2017r.

Roboty budowlane:

1) Przebudowa ulicy Sikorskiego

2) Przebudowa ul. Hunsdorfa w Gorzędzieju

Transport, Usługi,

Handel Tadeusz Decka

os. Kwiatowe 4

83-132 Morzeszczyn

NIP 5931538709

Regon 191248915

Ad.1) 643283,01zł.

 

Ad.2)

379594,79zł.

do 30.09.2019r referat komunalny 600/60016/6050

-

 
RU.100.2017 ZP.271.13.2017 18.10.2017r

Remont nawierzchni ul. Polnej

Transport,Usługi,Handel

Tadeusz Decka

os. Kwiatowe 4

83-132 Morzeszczyn

NIP 5931538709

Regon 191248915

100.810,80 Zł.

do 12,11.2017r
referat komunalny 600/60016/6050    
RU.101.2017  OS.525.1.2017  31.10.2017r  Wsparcie zadania publicznego - Gala Wolontariatu

 Stowarzyszenie "Pomoc za Jeden Uśmiech"

KRS 0000379437

Regon221179545

NIP 5932579030

 2.000,-zł.  31,12,2017r  Podinspektor ds. oświaty, kultury i sportu  853/85395/2360    
RU.102.2017 RK.K.100/2017 23.10.2017r przeprowadzenie instruktażu dla beneficjentów/przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wiesław Butajło

Gdańsk

1.500,- zł 24.10.2017r. Referat komunalny 010/01010/4170    
RU.103.2017 24/AT/2017 30.10.2017r Dotacja celowa na zakup AKTYWNEJ TABLICY

Urząd Wojewódzki

rep. Wojewoda Pomorski D.Drelich

14.000,-zł 15.01.2018r Referat finansowy/realizacja Szkoła Podstawowa w Subkowach 801/20101/2030    
 RU.104.2017

 Porozumienie

SP.031.54.2017

 24.10.2017r.  Nieodpłatna pomoc prawna  Powiat Tczew  -  31.12.2018r  Referat komunalny  -    
 RU.105.2017  ZP.272.14.2017  30.10.2017r.  Remont chodnika w m. M.Słońca

 PHU GLADPOL

ul. 30 Stycznia 47

83-110 Tczew

NIP 5931954477

Regon220334430

 28.499,99 zł  do 14.11.2018r.  referat komunalny  600/60016/6050    
RU.106.2017 105/A/2017 03.11.2017r. Program asystent rodziny

Wojewoda Pomorski rep. przez K.Stanulewicz -Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

 

18.500,-zł do 31.12.2017r. GOPS Subkowy 855/85504/2030    
RU.107.2017 - 23.01.2017r. Dożywianie dzieci-dotacja celowa

Wojewoda Pomorski

rep. przez K.Stanulewicz - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urządu Wojewódzkiego w Gdańsku

 

90.000,-zł do 31.12.2017r. GOPS Subkowy 852/85230/2910 aneks 1/2017

zwiększenie dotacji

do 122.000,-

RU.108.2017 RKG.9/2017 27.11.2017r. wypielenie krzewów ozdobnych

Górska  K.

83-120 Subkowy

375,-zł do 04.12.2017r. referat komunalny 900/90004/4170    
RU.110.2017 Umowa 27.11.2017r. Badania techniczne pojazdów                                               

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Zajączkowo 43

83-110 Tczew

na podstawie obow. przepisów czas nieokreślony referat komunalny

801/80113/4300

754/75412/4300

   
RU.111.2017 umowa RK.N.5/2017 04.12.2017r usługi geodezyjne

Usługi Geodezyjne

L.Makowski

ul. Sikorskiego 6

83-120 Subkowy

wg realizacji 2018 r. referat komunalny

710/71012/4300

   
RU.112.2017  umowa ZP.272.15.2017 20.11.2017r Modernizacja drogi

Transport, Usługi, Handel T. Decka

oś. Kwiatowe 4

83-132 Morzeszczyn

228189,60 zł do 10,12.2017r referat komunalny

600/60016/6050

   
RU.113.2017 RK.N.6/2017 27.12.2017r Projekty decyzji o.w.z. i celu publicznego

Architecto

Gdańsk

w/g real. projektów 2018r referat komunalny

710/71004/4300

   
RU 114.2017 MK/BIP/36/2018 19.12.2017r Utrzymanie strony BIP oraz oprogram.

MADKOM SA

al. Zwycięstwa96/98

81-451 Gdynia

2.503,05 zł 2018r. informatyk

750/75023/4300

   
RU,115.2017 Umowa 19.12.2017r Umowa dostępu do danych i powierzenia przetwarzania danych oraz zdalnego dostępu serwisowego

MADKOM SA

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

- 2018r. informatyk

-

   
RU.116.2017 Umowa nr 56/2018 19.12.2017r. Na świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem

MADKOM SA

ai. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

5.881,86 zł 2018r informatyk

750/75023/4270

750/75023/4300

   
RU.117.2017 Umowa nr 171/FB/2017 20.12.2017r w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości  i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej

Wojewoda Pomorski

D. Drelich

3.672,- zł do 31.12.2017r podinspektor ds.oświaty,kultury i sportu

801/80101/4210

   
RU.118.2017 Umowa RK.ZP.5/17 22.12.2017r. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania

CKK Architekci ul.Świętojańska 87/14

81-389 Gdynia

NIP 586-22-93-356

Regon 360213228

8.000,-zł 2018r referat komunalny  710/71004/4300    
RU.119.2017 Umowa ZP.272.15.2017 20.11.2017r Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego

Hermes Energy Group S.A.

02-566 Warszawa

ul. Puławska 2

KRS 0000507501

NIP 7010417053

 w/g taryf formularza cenowego 2018r

referat komunalny

Dom Kultury

 konto 426    
RU.120,2017 Umowa BZP.272.49.2017 27.12.2017r dostawa energii

Energa Obrót S.A.

Aleja Grunwaldzka 472

Gdańsk

NIP 957-096-83-70

w/g formularza cenowego 2018r referat komunalny

750/75023/4260

konto 426 - Dom Kultury

 

   
RU.121.2017 Umowa BZP.272.48.2017 28.12.2017r dostawa oleju opałowego

Ekoopał Ossowski, Stenka S.J.

ul. Krasickiego 1

83-200 Starogard Gdański

NIP 5920202727

Regon 190517678

2,6408 zł./litr 2018r referat komunalny

Konto 426 - Dom Kultury

   
RU.1.2018 Umowa RK.N.1/2018 02.01.2018r Najem lokalu na cele biblioteczne

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. J.Wybickiego 19

83-120 Subkowy

NIP 593-10-90-835

900,- zł. m-cznie do grudnia 2020r referat komunalny

700/70005/4400

   
 RU.2.2018  Umowa RK.I.1/2018  02.01.2018r  Paliwo do pojazdów  Gminy Subkowy

E.P.T. Master Sp. zo.o.

Suchy Dąb

 ul. Gdańska 60

NIP 604-016-87-95

4,57 zł. za litr oleju

4,72 zł. za litr etyliny

do 31.12.2018r referat komunalny

750/75023/4210

754/75412/4210

801/80113/4210

   
RU.3.2018 Umowa RK.K.1.2018 08.01.2018r Projekt budowlany oświetlenia ulicznego

Elektromil Bis Roboty Elektryczne M. Miler

ul. Jana Matejki 8

83-110 Tczew

4.920,- zł

do 31marca 2018r referat komunalny

600/60016/6050

   
RU.4.2018  1/RK.N/2018  18.01.2018r Dotacja celowa

Parafia Subkowy

83-120 Subkowy

277,- zł m-cznie

do 31,12,2018r referat komunalny  921/92120/2720    
RU.5.2018 Umowa RKG.17/2017 29,12,2017r Konserwacja sys. sygnal. alarmowej

ALARMEX

ul. Związku Jaszczurczego 1/38

80-288 Gdańsk

NIP 957-14-13-05

277,-zł.m-cznie

do 31,12,2019r referat komunalny

700/70005/4270

750/75023/4270

   
RU.6.2018 Umowa RK.G.10/2017 29.12.2017r Całodobowa opieka weterynaryjna - zwierzęta bezdomne lub ze zdarzeń drogowych

Gabinet Weterynaryjny

K. Kacprzak

83-113 Turze

ul. Długa 25

NIP 593-163-70-44

duże zwierzęta 413,-z.

małe zwierzęta 313,- zł.

2018r referat komunalny

900/90095/4300

   
 RU.7.2018  Umowa RKG.12/2017  29.12.2017r  Transport dla bezdomnych zwierząt

 M.Wanta

MARROL Brzuśce 1

83-120 Subkowy

 

 usł. transportowa w/g stawek godzinowych 2018r referat komunalny 900/90095/4300    
RU.8.2018 Umowa RKG.11/2017 29,12,2017r Zapewnienie miejsca pobytu - zwierzęta bezdomne

S.Wanta

Brzuśce 1

83-120 Subkowy

20,- zł. za dobę 2018r referat komunalny 900/90095/4300    
RU.9.2018 Umowa RKG 13/2017 29.12.2017r Konserwacja mienia OSP

M.Gąsiorowski

83-120 Subkowy

180,-zł m-cznie 2018r referat komunalny 754/75412/4170    
RU.10.2018 Umowa zl. RKG 16/2017r. 29.12.2017r Konserwacja mienia OSP

M.Kryża

83-120 Subkowy

180,-zł

m-cznie

2018r referat komunalny 754/75412/4170    
RU.11.2018 Um.zl. RKG 14/2017r. 29.12.2017r Konserwacja mienia OSP

S.Ćwikliński

83-120 Subkowy

180,- zł

m-cznie

2018r referat komunalny 754/75412/4170    
RU.12.2018 Umowa zl.RKG 15/2017r 29.12.2017r. Konserwacja mienia OSP

P.Domke

83-120 Subkowy

180,- zł

m-cznie

2018r referat komunalny 754/75412/4170    
RU.13.2018 Umowa 16.01.2018r.

Umowa licencyjna na aktualizację oprogramowania-

środki trwałe

Sputnik Software Sp.zo.o.

ul. Górecka 30

60-201 Poznań

NIP 7792230149

 1.377,60 zł 2018r referat komunalny 754/75412/4300    
RU.14.2018 RKI.2/2018 26.01.2018r.

Projekt budowlano-wykonawczy budowy lamp

Elektromil bis Roboty Elektryczne m. Miler

ul. Jana Matejki 8

83-110 Tczew

2.460,- zł do. 25.maja 2018r. referat komunalny 900/90015/6050    
RU.15.2018 69/2018 26.01.2018r.

Kształcenie młodocianych/ Fundusz Pracy

Wojewoda Pomorski

 

w/g wniosku 2018r podinspektor ds/ oświaty, kultury i sportu  -    
RU.16.2018 OS.3032.12.1.2017 26.01.2018r.

Ferie z ekonomią

J.Chronowska

 

50zł./h 2018r inspektor ds/oswiaty 801/80110/4170    
RU.17.2018 OS.3032.12.2017 26.01.2018r.

dowóz uczniów

A.Patocki

22zł./h do 02,02,2018r referat komunalny 801/80113/4170    
RU.18.2018 Umowa 22 stycznia 2018r

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wojewoda Pomorski

94.000,-zł. do 31.12.2018r GOPS Subkowy      
RU.19.2018 Umowa 12.02.2018r.

szkolenie- ochrona danych osobowych

Ochrona Informacji

W.Rygiel

ul. Królowej Jadwigi 9a/5 NIP 7811524812

Regon 367169275

800,- do 13.02.2018r Sekretarz Gminy 750/75023/4700    
RU.20.2018 Umowa 20-18 15.02.2018r.

usługi kominiarskie

Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku, Rejonowy Zakład Kominiarski nr 13 w Tczewie ul. Paderewskiego 18

83-110 Tczew

NIP 584-020-31-62

1.328,40 rocznie do 15.02.2020r. refrat komunalny

700/70005/4300

750/75023/4300

   
RU.21.2018 Porozumienie 1/2018 20.02.2018r

prace społecznie użyteczne

PUP Tczew

19.440,- 31.12.2018r referat komunalny

852/85295/3110

   
RU.22.2018 umowa 22/2018  12,02.2018r

doradztwo podatkowe

Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp.zo.o ul. Rondo ONZ 1  00-124 Warszawa

NIP 526-11-83-835

KRS 0000019425

240,- za godzinę do 31.12.2019r referat finansowy

750/75023/4300

   
RU.23.2018 umowa 3/2018 01.03.2018r.

eksploatacja obiektów i urz. wodnokanalizacyjnych

SKR Subkowy

ul. Wodna 2

83-120 Subkowy

NIP 593-010-47-88

Regon 000459313

10.000,- do 28.02.2019r referat komunalny

-

   
RU.24.2018 umowa OS.524.5.2018 05.03.2018r.

Realizacja zadania publicznego

 

Fundacja Pokolenia

Janiszewko

KRS 0000125212

4.000,- do 31.12.2018r. podinspektor ds/ oświaty, kultury i sportu

750/75075/2360

   
RU.25.2018

umowa

OS.524.6.2018

05.03.2018r.

Realizacja zadania publicztego

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej ORZEŁ SUBKOWY

53.000,- do 30.11.2018r. podinspektor ds/oświaty, kultury i sporty 926/92605/2360    
RU.27.2018

umowa

OS.524.12.2018

05.03.2018r.

Realizacja zadania publicznego

KP Świt Radostowo

Radostowo

83-120 Subkowy

13.400,- do 31.12.2018r. podinspektor d/s oświaty. kultury i sportu 926/92605/2360    
RU.28.2018

umowa

OS.524.8.2018

07.03.2018r.

Realizacja zadania publicznego

Petanque

ul. Józefa Wybickiego 19a

83-120 Subkowy

4.600,- do 31.12.2018r.

podinspektor d/s

oświaty, kultury i sportu

926/92605/2360    
RU.29.2018

umowa OS.524.7.2018

07.03.2018r.

Realizacja zadania publicznego

Stowarzyszenie Rodzina Kolipinga przy Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika

KRS 0000257298

2.700,- do 30.11.2018r.

podinspektor d/s

oświaty,kultury i sportu

854/85412/2360    
 RU.30.2018  umowa OS.524.11.2018  07.03.2018.r  Realizacja zadania publicznego

 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Subkowach

KRS0000661066

 3.300,-  do 31.10.2018r.

 podinspektor d/s

oświaty,kultury i sportu

 854/85412/2360    
RU.31.2018

umowa

OS.524.11.2018

07.03.2018r. Realizacja zadania publicznego

PTTK Gdańsk

ul. Ogarna 72

80-826 Gdańsk

KRS 0000106047

10.000,- do 11.11.2018r.

podinspektor d/s oświaty, kultury i sportu

854/85412/2360    
RU.32.2018

Umowa RKG 1/2018

06.03.2018r. roczny przegląd i inwentaryzacja placów zabaw

Zakład Produkcyjno - Handlowy TOMERT

ul. Grobla Mickiewicz 5/1

83-250 Skarszewy

2.240,- do 31.03.2018r.

refrat komunalny

900/90095/4390    
RU.33.2018

Umowa o przyz. pomocy Nr 00369-6935-UM1110668/17

11.12.2017r. umowa pomocy na zagospodarowanie działki nr 419 w Subkowach

Wojewoda Pomorski

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

272.018,- do 31.12.2022r.

referat komunalny

-    
RU.34.2018

OS.524.10.2018

07.03.2018r. Realizacja zadania publicznego

Uczniowski Klub Sportowy Gminy Pelplin TENISISTA

Rudno

4.000,- do 30.09.2018r.

podinspektor ds/oświaty, kultury,sportu

854/85412/2360    
RU.35.2018

2/RK.N/2018

12.02.2018r. nadzór i opieka tech. -oprogramowanie eGmina

Przerdsiębiorstwo Usługowo- Handlowe  GEO SYSTEM

3.075,- do 31.03.2019r.

informatyk

750/75023/4300    
RU.36.2018

umowa o dzieło

RK.4/2018

08.03.2018r. Dokumentacja techniczna

W.Żmuda

Tczew

2.200,- do 19.03.2018r.

referat komunalny

600/60016/6050    
RU.37.2018

Aneks nr 1 do umowy RK.Ś7610-2/10 z dnia 25.11.2010r

12.03.2018r. Porozumienie na odbiór odpadów

Gmina Miejska Tczew

w/g umowy do 31.12.2030r.

referat komunalny

 900/90002/4300    
RU.38.2018

SP.032.117.2018

16.03.2018r. pomoc finansowa- profilaktyka zdrowotna

Powiat Tczewki

5.000,- do 31.03.2018r.

Obsługa Rady Gminy

851/85195/2710    
RU.39.2018

RK.N.3/2018

26.03.2018r. wykonanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny działek

Biuro Obrotu i Wyceny Nieruchomości EMka

ul. Wróblewskiego 7

80-234 Gdańsk

działki pojed. 364,-

działki sąciad. 364,-

za następne 156,-

do 31,12,2018r.

referat komunalny

700/70005/4300    
RU.40.2018

OS.425.1.2018

29.03.2018r. zadania z zakresu upowszechniania kultury

Dom Kultury w Subkowach

20.000,- do 15.12.2018r.

podinspektor ds/oświaty, kultury i sportu

926/92605/2360    
RU.41.2018

ZP.272.1.2018

29.03.2018r. wyk. dokumentacji projektowej i robót budowl. dot. przydomowych oczyszczalni ścieków

PPHU BESTBUD

07-303 Stary Lubotyń

NIP 759-103-89-88

1.044.999,39 do 30.10.2018r.

referat komunalny

010/01010/6050    
RU.42.2018

ZP.272.2.2018

30.03.2018r. Odbiór i transport odpadów komunalnych

PU CLEAN BUD

81-506 Gdynia

NIP 958 150 94 82

1.028.400,- do 30.04.2020r.

referat komunalny

900/90002/4300    
RU.43.2018

ZP.272.3.2018

30.03.2018r. Odbiór odpadów z PSZOK

PU CLEAN BUD

81-506 Gdynia

NIP 958-150-94-82

42.768,- do 30.04.2020r.

referat komunalny

900/90002/4300    
RU.44.2018

ZP.272.5.2018

09.04.2018r. Przeprowadzenie remontów bieżących i konserwacja nawierzchni dróg na terenie gminy Subkowy

P.H.U. GLADPOL

ul. 30Stycznia 47

83-110 Tczew

NIP 5931954477

Regon 220334430

24,60 zł. za 100m2 - dot. profilowania drogi

120,- zł. za 1m2 - dot, uzup. ubytków

do 31 grudnia 2018r.

refreat komunalny

600/60016/4270

 Aneks nr 1

z dnia 20.04.2018r

 
RU.45.2018

RKG.3/2018

16.04.2018r. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe

Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Wodna 2

83-120 Subkowy

w/ obow. stawek za m/3

do 28.02.2019r. referat komunalny 754/75412/4260    
RU.46.2018

ZP.272.6.2018

18.04.2018r. Zagospodarowanie działki 419 w Subkowach/ skatepark i budowa oświetlenia

Usługi Ogólno-Budowlane A.Dzienisz

83-335 Borzestowo

NIP 589 185 39 06

570.987,43

do 03.07.2018r. referat komunalny

930/93095/6057

930/93095/6059

   
RU.47.2018

ZP.272.4.2018

09.04.2018r. Remont bieżący i konserwacja nawierzch dróg na terenie gminy Subkowy

Spółdzielnie Kółek Rolniczych w Subkowach

ul. Wodna 2

83-120 Subkowy

NIP 593 010 47 88

za wyrównanie 109,-zł. za tonę kruszywa

84,- zł. za wyrównanie nawierzchni

do 31.12.2018r. rererat komunalny

600/60016/4270

   
RU.48.2018

RK.K.3.2018

14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków  

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.49.2018

RK.K.4.2018

14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków  

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.50.2018

RK.K.5.2018

14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków  

3.000,-

31.12.2028r referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.51.2018

RK.K.6.2018

14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków  

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.52.2018

RK.K.7.2018

14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków  

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.53.2018

RK.K.8.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.54.2018

RK.K.9.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.55.2018

RK.K.10.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.56.2018

RK.K.11.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.57.2018

RK.K.12.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.58.2018

RK.K.13.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.59.2018

RK.K.14.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.60.2018

RK.K.15.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.61.2018

RK.K.16.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.62.2018

RK.K.17.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowycvh oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.63.2018

RK.K.18.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.64.2018

RK.K.19.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.65.2018

RK.K.20.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.66.2018

RK.K.21.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.67.2018

RK.K.22.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.68.2018

RK.K.23.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31,12,2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.69.2018

RK.K.24.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.70.2018

RK.K.25.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r. referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.71.2018

RK.K.26.2018

14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

3.000,-

31.12.2028r referat komunalny

010/01010/0470

   
RU.72.2018 RK.K.27.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków    3.000,- 31.12.2028r.  referat komunalny 010/01010/0470    
RU.73.2018 RK.K.28.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.74.2018 RK.K.29.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.75.2018 RK.K.30.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.76.2018 RK.K.31.2018 14.03.2018r. Umowa użyktkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.77.2018 RK.K.32.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.78.2018 RK.K.33.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12,2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.79.2018 RK.K.34.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.80.2018 RK.K.35.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni scieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.81.2018 RK.K.36.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.82.2018 RK.K.37.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.83.2018 RK.K.38.2018 14.03.2018r.. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.84.2018 RK.K.39.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.85.2018 RK.K.40.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.86.2018 RK.K.41.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.87.2018 RK.K.42.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.88.2018 RK.K.43.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczysczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.89.2018 RK.K.44.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.90.2018 RK.K.45.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.91.2018 RK.K.46.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczani ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.92.2018 RK.K.47.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.93.2018 RK.K.48.2018 14.03.2018r.

Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

  3.000,- 31.12.2028r. referat komunalny 010/01010/0470    
RU.94.2018 RK.K.49.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków   3.000,-  31.12.2028r.  referat komunalny 010/01010/0470    
 RU.95.2018 RK.K.50.2018  14.03.2018r.  Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków    3.000,-  31.12.2028r.  referat komunalny  010/01010/0470    
 RU.96.2018  RK.K.51.2018 14.03.2018r.  Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków    3.000,-  31,12,2028r.  referat komunalny  010/01010/0470    
 RU.97.2018  RK.K.52.2018  14.03.2018r.  Umowa użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków    3.000,-  31.12.2028r.  referat komunalny  010/01010/0470    
 RU.98.2018  RK.K.53.2018  14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   -  31.12.2028r.  referat komunalny  -    
RU.99.2018  RK.K.54.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   -  31.12.2028r.  referat komunalny  -    
RU.100.2018 RK.K.55.2018 14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.101.2018 RK.K.56.2018 14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
 RU.102.2018  RK.K.57.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   -  31.12.2028r.  referat komunalny -    
 RU.103.2018  RK.K.58.2018 14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   -  31.12.2028r.  referat komunalny -    
 RU.104.2018  RK.K.59.2018  14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   -  31.12.2028r.  referat komunalny -    
 RU.105.2018  RK.K.60.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31,12,2028r.  referat komunalny -    
 RU.106.2018  RK.K.61.2018  14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   -  31,12,2028r.  referat komunalny -    
RU.107.2018  RK.K.62.2018 14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31,12,2028r.  referat komunalny -    
RU.108.2018 RK.K.63.2018 14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31,12,2028r. referat komunalny -    
 RU.109.2018  RK.K.64.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   -  31.12.2028r. referat komunalny -    
 RU.110.2018 RK.K.65.2018  14.03.2018r  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyczszalni ścieków   -  31.12.2028r.  referat komunalny  -    
 RU.111.2018  RK.K.66.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków    -  31.12.2028r.  referat komunalny  -    
 RU.112.2018  RK.K.67.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   -  31.12.2028r.  referat komunalny  -    
 RU.113.2018  RK.K.68.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków    -  31.12.2028r.  referat komunalny  -    
 RU.114.2018  RK.K.69.2018  14.03.2018r  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków    - 31.12.2028r.  referat komunalny  -    
 RU.115.2018  RK.K.70.2018  14,03.2018r Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków    - 31.12.2028r.  referat komunalny  -    
 RU.116.2018  RK.K.71.2018  14.03.2018r  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków    - 31.12.2028r.  referat komunalny  -    
RU.117.2018 RK.K.72.2018 14.03.2018r Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.118.2018 RK.K.73.2018 14.03.2018r Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.119.2018 RK.K.74.2018 14.03.2018r Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.120.2018 RK.K.75.2018 14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.121.2018 RK.K.76.2018 14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31,12,2028r. referat komunalny -    
RU.122.2018 RK.K.77.2018 14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.123.2018 RK.K.78.2018 14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.124.2018 RK.K.79.2018 14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni scieków   - 31.12.2028r referat komunalny -    
RU.125.2018 RK.K.80.2018 14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.126.2018 RK.K.81.2018 14.03.2018r. Umowa użytkowania działki pod budowę przydomowej oczyszvzalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.127.2018 RK.K.82.2018 14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.128.2018 RK.K.83.2018 14.03.2018r.

Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

  - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.129.2018 RK.K.84.2018 14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.130.2018  RK.K.85.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni scieków    -  31.12.2028r.  referat komunalny -    
RU.131.2018  RK.K.86.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków    - 31.12.2028r.  referat komunalny  -    
 RU.132.2018  RK.K.87.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków    -  31.12.2028r.  referat komunalny  -    
 RU.133.2018  RK.K.88.2018 14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków    -  31.12.2028r.  referat komunalny  -    
 RU.134.2018  RK.K.89.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków    -  31.12.2028r.  referat komunalny  -    
 RU.135.2018  RK.K.90.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   -  31.12.2028r.  referat komunalny  -    
 RU.136.2018  RK.K.91.2018 14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   -  31.12.2028r.  referat komunalny  -    
 RU.137.2018  RK.K.92.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   -  31.12.2028r.  referat komunalny  -    
 RU.138.2018  RK.K.93.2018 14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r.  referat komunalny -    
 RU.139.2018  RK.K.94.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków    - 31.12.2028r.  referat komunalny  -    
RU.140.2018 RK.K.95.2018   14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   -  31.12.2028r.  referat komunalny  -    
RU.141.2018  RK.K.96.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków    - 31.12.2028r.  referat komunalny  -    
RU.142.2018  RK.K.97.2018  14.03.2018r.  Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków    -  31.12.2028r.  referat komunalny -    
RU.143.2018 RK.K.98.2018 14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.144.2018 RK.K.99.2018 14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.145.2018 RK.K.100.2018 14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.146.2018 RK.K.101.2018 14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.147.2018 RK.K.102.2018 14.03.2018r. Umowa użyczenia działki pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   - 31.12.2028r. referat komunalny -    
RU.148.2018 OS.423.3.2018 14.05.2018r. Umowa użyczenia boiska sportowego   - 30.06.2021r. referat komunalny -    
 RU.149.2018  UZ  06.02.2018r.  Umowa zlecenia - pomoc przy przygotowaniu decyzji dot. zwrotu podatku akcyzowego    -  od 06.02.2018r. do 06.03.2018r.  kadry  -    
RU.150.2018 Umowa 10,05.2018r. Umowa o udostępnieniu do stosowania aplikacji Rejestr Ubezpieczeń Grupowych

PZU SA

al.Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

NIP 526-025-10-49

- nieokreślony referat księgowy -    
RU.151.2018 Umowa 10.05.2018r. Umowa o zachowaniu poufności

PZU SA

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

NIP 526-025-10-49

- nieokreślony referat księgowy -    
RU.152.2018 Umowa 10.05.2018r. Umowa powierzenia Przetwarzania danych osobowych

PZU SA

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

NIP 526-025-10-49

- nieokreślony referat księgowy -    
RU.153.2018 Umowa 153/2018 18.05.2018r. Badania profilaktyczne

K.Szyszko

30,-zł za osobę 19.05.2018r Obsługa Rady Gminy 851/85195/4280    
RU.154,2018 Umowa 154/2018 18.05.2018r. Badania profilaktyczne

Łazarska

    Obsługa Rady Gminy 851/85195/4280    
RU.155.2018 Umowa RKG 4/2018 17.05.2018r. dotacja na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji

Spółka Wodna WISŁA

30.000,-zł 24.09.2018r. referat komunalny 010/01009/2830    
RU.156.2018 Umowa Nr RKG 2/2018 12.04.2018r.

Naprawa urządzeń zabawowych

na placach zabaw

Zakład Produkcyjno- Handlowy TOMERT T.Portee

ul. Grobla Mickiewicza 5/1 83-250 Skarszewy

2.224,-zł do 17.04.2018r. referat komunalny 926/92605/4270    
 


Liczba odwiedzin : 556
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Subkowy
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Cymanowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Murzydło
Czas wytworzenia: 2017-04-20 07:59:14
Czas publikacji: 2018-05-22 13:37:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak