Rejestr umów w Urzędzie Gminy w Subkowach 

 

 

 

 

 

Numer (RU.nr kolejny.rok)

Numer  umowy

Data zawarcia umowy

Przedmiot umowy

Podmiot, z którym zawarto umowę (nazwa i numer KRS/NIP/REGON),

Wartość brutto umowy

Termin realizacji/obowiązywania umowy

Komórka organizacyjna odpowiadająca za realizację umowy

Klasyfikacja budżetowa wydatku/dochodu

Data i numer aneksu do umowy

Uwagi

RU.31.2017

RK.F.272.1.2017

 03.04.2017r.

 Roboty związane z przeprowadzeniem remontów bieżących i  konserwacji nawierzchni dróg na terenie gminy Subkowy

 P.H.U. "GLADPOL" Stanisław Gładysz

ul. 30-go Stycznia 47  83-110  Tczew

NIP 5931954477

REGON 220334430

 za wyrównanie nawierzchni dróg kruszywem naturalnym 105,00 złotych brutto za 1 tonę rozłożonego kruszywa ; 19,50 złotych brutto za 100 m2 profilowania drogi

do 31 grudnia 2017r.

 Referat komunalny

 600/60016/4270

 

 

 RU.32.2017  RK.F.272.2.2017  03.04.2017r.  Roboty związane z przeprowadzeniem remontów bieżących i konserwacji nawierzchni dróg na terenie gminy Subkowy - uzupełnienie ubytków asfaltowych w jezdniach.

 DROG-BUD S.C. Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski

ul. Piaskowa3

83-110 Tczew

NIP 5931046260

 Przeprowadzenie remontów biżących i konserwacji nawierzchni dróg na terenie gminy Subkowy dotyczące uzupełnienia ubytków asfaltowych w jezdniach. do 31 grudnia 2017r.  Referat komunalny  600/60016/4270    
 RU.34.2017  3/RK.R/2017  03.04.2017r.  Najem miejsc postojowych dla pojazdów do przewozu osób i pomieszczenia socjalnego

 ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp.zo.o.

ul.Dąbrowskiego 8/24 87-100 Toruń

NIP 5272185559

REGON 013271157

KRS 0000021693

 615,00 złotych  do 30 czerwca 2017r.

 Referat

komunalny

 700/70005/0750    
RU.35.2017 RKG 1/2017 06.042017r. Roczny przegląd placów zabaw na terenie  Gminy Subkowy

Zakład Produkcyjno-Handlowy TOMERT

Demlin- Nowe Gołębiewko 83-209 Godziszewo

NIP 592-000-50-56

Regon 002868725

2.240,00 złotych do  30.04.2017r.

Referat

komunalny

926/92605/4300    
RU.38.2017 ZP.272.3.2017 11.05.2017r. Projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi 216038G

Biuro Projektowe KRK

ul. Obrońców Westerplatte 24

83-110 Tczew

NIP 593-114-21-82

Regon 193008977

8.200,00 złotych do 08.09.2017r

Referat

komunalny

010/01042/6050    
RU.37.2017 RK.K.4.2017 08.05.2017r. Projekt budowlany sieci wodociągowej łączącej wodociągi grupowe Wielgłowy i Waćmierz

Jan Minasiewicz

Pesel 42122004756

8.800,00 złotych do 30.09.2017r

Referat

komunalny

010/01010/6050    
RU.40.2017 POROZUMIENIE 09.05.2017r. W sprawie ponoszenia  kosztów wynagrodzenia kierowcy i eksploatacji pojazdu Mercedes 516.

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej

w Subkowach

rozliczenie co m-czne w/g poniesionych kosztów eksploatacyjnych czas nieokreślony

Referat

komunalny

801/80113/0970    
RU.41.2017 Umowa dzierżawy gruntów rolnych 15.05.2017r. Dzierżawa działki nr 125 o pow. 0,0400 ha

Sławomir Ćwikliński

Brzuśce ul. Milenijna 33

83-120 Subkowy

30,00 złotych

do dnia 15 sierpnia

2017r.

Referat

komunalny

700/70005/0750    
RU.42.2017 RK.F.272.4.2017 19.05.2017r. Roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w gminie Subkowy- sieć wodociągowa w Waćmierzu ul. Polna

Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki

ul. Starowiejska 1

83-420 Liniewo

NIP 591-100-60-56

Regon 191386304

69.415,17 złotych

do dnia 18.06.2017r

Referat

komunalny

010/01010/6050    
RU.43.2017 RK.F.272.5.2017 19.05.2017r. Roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w gminie Subkowy -sieć wodociągowa z przyłączami do nieruchomości w Subkowach położonych w działkach 111/4 i 111/5

Zakład Instalacji

Sanitarnych i C.O. Jan Miętki

ul. Starowiejska 1

83-420 Liniewo

NIP 591-100-60-56

Regon 191386304

44.613,26 złotych

do dnia 18.06.2017r

Referat

komunalny

010/01010/6050    
RU.44.2017 RK.K.5.2017 18.05.2017r. Wykonanie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru administracyjnego wsi Subkowy

Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne DOM Sp.zo.o.

ul. Kościuszki 34G

83-200 Starogard Gdański

NIP 592-020-06-51

KRS 0000117423

5.000,00 złotych

do dnia 30.12.2017r

Referat

komunalny

710/71004/4300    
RU.45.2017 RK.ZP.1/17 25,05.2017r. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania dla działki położonej we wsi Waćmierz

INNOVA Jarosław Osiadacz 51-109 Wrocław

ul. Na Polance 12D/5

NIP 755-105-75-77

Regon 020491264

4.920,00 złotych

do dnia 31.12.2017r

Referat komunalny

710/71004/4300    
RU.46.2017 RK.ZP.2/17 25.05.2017r. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla fragmentu wsi Mała Słońca

INNOVA Jarosław Osiadacz

51-109 Wrocław

ul. Na Polance 12D/5

NIP 755-105-75-77

Regon 020491264

8.610,00 złotych

do dnia 31.12.2017r

Referat

komunalny

710/71004/4300    
RU.47.2017 RK.ZP.3/17 25.05.2017r. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzuśce

INNOVA Jarosław Osiadacz

51-109 Wrocław

ul. Na Polance 12D/5

NIP 755-105-75-77

Regon 020491264

6.150,00 złotych

do dnia 31.12.2017r

 

Referat

komunalny

710/71004/4300    
RU.48.2017 RKG 3/2017 23.05.2017r. Dotacja - na wykonanie konserwacji gruntowej i bieżącej urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Subkowy.

Gminna Spółka Wodna WISŁA w Subkowach

ul. Józefa Wybickiego 19A

83-120 Subkowy

NIP 593-10-91-036

Regon 190472852

30.000,00 złotych

do dnia 30.09.2017r

Referat komunalny

010/01009/2830    
RU.49.2017 RK.F.272.6.2017 26.05.2017r. Wykonanie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych  w gminie Subkowy- sieć kanalizacyji sanitarnej w części ul. Leśnej w Radostowie.

Firma ARS Arkadiusz Stubba

ul. Świerkowa 7

Kolnik

83-032 Pszczółki

NIP 593-102-30-98

Regon 190839896

158.000,00 złotych

do dnia 24.06.2017r

Referat

komunalny

010/01010/6050    
RU.50.2017 RK.F.272.7.2017 26.05.2017r. Wykonanie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w gminie Subkowy dotyczącą sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego w Subkowach w działce nr 434/11.

Firma ARS Arkadiusz Stubba

ul. Świerkowa 7

Kolnik

83-032 Pszczółki

NIP 593-102-30-98

Regon 190839896

28.000,00 złotych
do dnia 24.06.2017r

Referat

komunalny

010/01010/6050    
RU.51.2017 RK.K.5.2017 25.05.2017r. Inspektor nadzoru przy realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych

Ryszard Bohatyrko

80-766 Gdańsk

ul. Hebanowskiego 64

Regon 52082301779

6.060,00 złotych
do dnia 30.08.2017r
Referat
komunalny
010/01010/6050
   
RU.52.2017 RK.I.2600.8.2017 02.06.2017r.

Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego

budowy drogi ul. Gen.H.Dąbrowskiego w m. Narkowy

Biuro Projektowe KrK 83-110 Tczew

ul. Obrońców Westerplatte 24

9.500,00 złotych do dnia 02.09.2017r

Referat

 komunalny

600/60016/6050    
RU.53.2017 SP.032.317.2017 30.05.2017r. Umowa dotacji -pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na porzeby Szpitali Tczewskich S.A.

Powiat Tczewki

NIP 593-21-40-707

do 7.500,00 zł.
do 15.01.2018r. Obsługa Rady Gminy 851/85111/6300    
RU.54.2017 RKG.4/2017 06,06,2017r. Niwelacja terenów placów zabaw na terenie gminy Subkowy

Spółdzienia Kółek Rolniczych w Subkowach ul. Wodna 2

83-120 Subkowy

NIP 593-010-47-88

REGON 000459313

2.500,00 złotych do 30.06.2018r. Referat komunalny 926/92605/4300    
RU.55.2017 UM14/Doo4236014/000008411 22.05.2017r. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

P4 Sp.zo.o.

Warszawa 02-677

ul. Taśmowa 7

od 1 m-ca 49,19zł. do 19.07.2019r.

Inspektor

ds.kancelaryjnych i promocji

750/75023/4360    
RU.56.2017 Umowa nr 25/2017/NPRC z 02.06.2017r.

Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3

" Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Wojewoda Pomorski

12.000,00 zł.
do 31.12.2017r.

Podinspektor

ds. oświaty, kultury i sportu

801/80101/2010

801/80110/2010

   
RU.57.2017 Umowa Nr I 1/2017 05.06.2017

Kosztorysy inwestorskie na:

1) remont nawierzchni ul. Polnej w Radostowie

2) utwardzenie nawierzchni tłuczniem dz. nr 128 w m. Gorzędziej

3)wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zduńskiej w m. Waćmierz

4) remont chodnika w ul. Głównej w Wielkiej Słońcy

Biuro projektowe KrK  83-110 Tczew

ul. Obrońców Westerplatte 24

NIP 593-114-21-82

REGON 193008977

984,00 zł. do 19 czerwca 2017r.

Referat

komunalny

600/60016/6050

600/60016/4300

   
RU.58.2017 Umowa nr RK.K.6.2017 06.06.2017r.

Przeprowadzenie remontów odcinkowych drogi gminnej w Subkowach stawowiącą ul. Boczną

P.H.U. GLADPOL

Stanisław Gładysz

ul. 30-go Stycznia 47

83-110 Tczew

NIP 5931954477

REGON 220334430

11.900,00 zł.
do 09.06.2017r

Referat

komunalny

-

   
RU 60.2017 Umowa nr RK.K.7.2017 14.06.2017r

Wykonanie prac  pielęgnacyjnych nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej położonego w miejscowości  Subkowy.

ZUK WEMA Sp.zo.o.

ul. Tczewska 31 Kolnik

83--032 Pszczółki

NIP 604 00 88 464

Regon 220547981

7.500,00 zł. do 24.06.2017r

Referat

komunalny

926/92605/4300

   
RU.61.2017 Porozumienie 24.05.2017

Wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na:
kompleksową dostawę energii elektrycznej,
dostawę oleju opałowego

Gmina Miasta Gdańsk
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12
NIP 583-00-11-969
- Zawarcie umowy od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

Referat

komunalny

-

   
RU.62.2017 Porozumienie 26.06.2017

Przekazanie środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk
NIP 583-001-00-88
REGON 191236094
4.000,- zł. do 15 grudnia 2017r.

Referat
komunalny

754/75404/6170

   
RU.63.2017 RK.K.8/2017 07.07.2017r

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Biuro Projektowe KRK
il. Obrońców Westerplatte 24
83-110 Tczew
5.000,-zł. do 14 lipca 2017r

Referat komunalny

600/60016/6050

   
RU.64.2017 RK.Ś.1.2017 07.07.2017r.

Demontaż,zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowych

ECO-POL Sp.zo.o
ul. Dworcowa 9
86-120 Pruszcz
NIP 879-22-89-775
Regon871560760
KRS 0000027504
31.837,65 zł. do 13.10.2017r.

Referat
komunalny

900/90095/4300

   
RU.65.2017 Porozumienie 04.07.2017r.

W sprawie przeprowadzenia przetargu na dowóz dzieci do szkół

Zespół Szkół w Subkowach
ul. zamkowa 2
83-120 Subkowy
NIP 5932174178
Regon 192947058
- do 31.07.2017r

Referat komunalny

-

   
RU.66.2017 Umowa zlecenia
RKG.1.2017
04.07.2017r

pielęgnacja terenów zieleni

Karol Koliński 600,00 zł.  od 04.07.2017r.
do 12.07.2017r.

Referat  komunalny

900/90004/4170    
RU.67.2017 Umowa zlecenia
OK.1.2017
12.07.2017r.

Udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Kroll Barbara 120,00zł. 12.07.2017r

Podinspektor ds.
organizacyjnych i kadr

801/80195/4170    
RU.68.2017 Umowa zlecenia
OK.4.2017
12.07.2017.r

Udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Kroll Barbara 120,00zł. 12.07.2017r.

Podinspektor ds.
organizacyjnych i kadr

801/80195/4170    
RU.69.2017 Umowa zlecenia
OK.3.2017
12.07.2017r.

Udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Kamińska Barbara 120,00zł. 12.07.2017r

Podinspektor ds.
organizacyjnych i kadr

801/80195/4170    
RU.70.2017 Umowa zlecenia
OK.2.2017
12.07.2017r.

Udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego

Czerniewska Danuta 120,00 zł. 12.07.2017r

Podinspektor ds.
organizacyjnych i kadr

801/20195/4170    
 


Liczba odwiedzin : 86
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Subkowy
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Cymanowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Murzydło
Czas wytworzenia: 2017-04-20 07:59:14
Czas publikacji: 2017-07-13 12:46:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak